عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر کشور سازنده نام تجاری بر ارزش ویژه برند

قسمتی از متن پایان نامه :

خاصیت های برند شرکت (بالمر وگریسر،2003)

با تمرکز بر روی این سه بعد می توان به شرکت این توانایی را داد که از ورود خسارت به برند جلوگیری کند. این خاصیت می توانند به عنوان یک الگو مورد بهره گیری قرار گیرند و برجستگی برند را در ابعاد مختلف مورد ارزیابی قرار دهند. در مورد ارتباطات بایستی گفت که ارتباطات بایستی واضح و پیوسته باشند و تعهدات برند را به برند مرتبط کنند. فرق نیز بایستی در حدی باشد که بتواند شرکت را از رقبایش متمایز کند. این سه خاصیت می توانند به عنوان یک الگو مورد بهره گیری قرار گیرند و برجستگی برند را در ابعاد مختلف مورد ارزیابی قرار دهند. در مورد ارتباطات بایستی گفت که ارتباطات بایستی واضح و پیوسته باشند و تعهدات برند را به برند مرتبط کنند. فرق نیز بایستی در حدی باشد که بتواند شرکت را از رقبایش فرق دهد و پیشرفت یا ارتقاء نیز در مورد افزایش تکریم و وفاداری مطرح می باشد که این وفاداری بایستی بین سازمان و مشتریان و مشتریان و حتی دیگر ذینفعان سازمان مستقر گردد(بالمر و گریسلر،2003 : 313).

2-1-2) تاریخچه برند

گفته شده که کلمه برند زندگیش را به عنوان اسم در زمان نوردیک های باستان(ساکنان قدیمی اسکاندیناوی)آغاز کرده و به تدریج به فعل تبدیل شده می باشد. هزاران سال فبل کشتی سازان وایکینگ کشتی هایی را که می ساختند نام گذاری می کردند. برند قرن هاست که در اطراف ما به عنوان مسئله ای برای تشخیص کالاهای یک تولید کننده از تولید کننده ی دیگر هست. نامگذاری همچنین در زمانهای قبل برای علامت گذاری احشام به مقصود اظهار مالکیت آنها بهره گیری می شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نیمه ی دوم قرن 19 میلادی بود که بهره گیری از برند به عنوان وسیله پیشرفته ی بازار یابی تکامل پیدا نمود. انقلاب صنعتی و سیستم های جدید ارتباطی این امکان را برای شرکت ها به وجودآورد تا برند خود را در مناطق گسترده تری تبلیغ کنند. در اواخر قرن 19 کامیونها، در حالی که مملو از انواع مختلف و شناخته شده ی دارو بودند به حومه شهر های آمریکا حرکت کردند. این داروها اگر چه محتویات نسبتاً یکسان داشتند،اما تأثیر آنها در موفقیت برند ها غیر قابل اغماض استو تنباکو و دارو های انحصاری طریقه ها را تعیین می کردند. به تدریج برند ها به جای محدود ماندن در قیمت پایین و توزیع محلی،جهش بزرگی را به سمت کالاهای با کیفیت در بازار های انبوه انجام دادند. فرایند تولید و بسته بندی بهبود پیدا نمود و تبلیغات بسیار زیاد گردید. تغییراتی هم در قانون علامت تجاری ایجاد گردید. اما با وجود اینکه برند گستش پیدا نمود،

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4 ) اهداف پژوهش

هدف اول: مطالعه تأثیر کشور سازنده نام تجاری بر ارزش ویژه نام تجاری

هدف دوم: مطالعه تأثیر کشور سازنده نام تجاری بر قدرت نام تجاری

هدف سوم: مطالعه تأثیر کشور سازنده نام تجاری بر آگاهی از نام تجاری

هدف چهارم: مطالعه تأثیر قدرت نام تجاری بر ارزش ویژه نام تجاری

هدف پنجم: مطالعه تأثیر آگاهی از نام تجاری بر ارزش ویژه نام تجاری