عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1-      یادگیری سازمانی

2-1-1-             تعاریف یادگیری

تعـریف یادگیری

یادگیری[1] : یادگیری را به گونه های مختلف تعریف کرده اند . در تمامی تعاریف تغییر رفتار به عنوان اساسی ترین رکن یادگیری قلمداد گردیده می باشد .یادگیری فرآیندی می باشد که در آن رفتار ها و مدلهای ذهنی افراد تغییر می یابد و به گونه ای دیگر می اندیشند و اقدام می کنند . بدین ترتیب فرآیند یادگیری هنگامی تحقق می یابد که تغییر در رفتارها و عملکرد افراد نظاره گردد .

بدون شک پدیده یادگیری، مهمترین پدیده روانی در بشر و موجودات تکامل یافته می‌باشد، به این دلیل که پایه و اساس بسیاری از مسائلی می باشد که موجب می گردد بشر از نظر روانی از سایر موجودات و دیگر همنوعان خود متمایز گردد. روان‌شناسی یادگیری یکی از مباحث بنیادی در علم روان‌شناسی می‌باشد که تحقیقات و مطالعه‌های فراوانی را از سوی دانشمندان این علم به خود اختصاص داده و نظریات گوناگونی در خصوص آن یاد شده می باشد. اهمیت و ارزش یادگیری در نزد آدمی هنگامی نمایان می گردد که ما را از تمام آن چیز که آموخته‌ایم محروم سازند. در این صورت با آنکه از نظر فیزیولوژیک، فردی بالغ و طبیعی خواهیم بود؛ اما از نظر مسائل روانی به دوره‌های کودکی برگشت خواهیم نمود (قشلاقی، 1378، 54).

یادگیری یکی از مهمترین زمینه‌ها در روان‌شناسی امروز و در عین حال یکی از مشکل‌ترین مفاهیم برای تعریف کردن می باشد. در فرهنگ امریکایی هریتج[2]  یادگیری این‌گونه تعریف شده می باشد:

“کسب دانش، فهمیدن یا تسلط‌یابی از راه تجربه یا مطالعه.”

 

کیمبل[3] یادگیری را این‌گونه تعریف کرده می باشد:

“تغییر نسبتا پایدار در توان رفتاری(رفتار بالقوه) که در نتیجه تمرین تقویت‌شده، رخ می‌دهد.”

حال این تعریف را با دقت بیشتری مورد مطالعه قرار می‌دهیم:

1-یادگیری تغییر در رفتار می باشد. به سخن دیگر نتایج یادگیری همواره بایستی قابل انتقال به رفتار نظاره‌پذیر باشد. پس از یادگیری، یادگیرنده قادر به انجام کاری خواهد بود که پیش از یادگیری نمی‌توانست آن را انجام دهد

2- این تغییر رفتاری، نسبتا پایدار می باشد؛ یعنی نه موقتی می باشد و نه ثابت (هرگن‌هان و انسون،  1386، 32).

3- رفتاری: برای آنکه یادگیری از دید روان‌شناسان مقوله‌ای قابل توجه باشد بایستی نوعی تظاهر خارجی یادگیری در رفتار فرد وجود داشته باشد. اگر فردی چیزی را یاد بگیرد اما آن مطلب را به دلیل مخفی ماندن روی رفتار وی تاثیر نگذارد، یک روان‌شناس چگونه می‌تواند پی به یاد گرفتن آن مطلب ببرد؟ آنها صرفا می‌توانند رفتار را نظاره کنند و از مشاهداتشان نتیجه‌گیری نمایند (اندرسون، 1380، 21).

4- تغییر در رفتار الزاما نباید بلافاصله بعد از تجربه یادگیری رخ دهد. اگر چه در نتیجه یادگیری در یاد گیرنده توانایی بالقوه متفاوت اقدام کردن ایجاد می گردد، این توانایی ممکن می باشد بلافاصله در رفتار وی ظاهر نگردد. پس روان‌شناسان تغییر خودبه‌خود در رفتار را نمی‌خواهند، بلکه فقط تغییر در توان برای رفتار را می‌خواهند (شولتس و شولتس، 1379، 108).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5- تغییر در رفتار(یا توان رفتاری) از تجربه یا تمرین ناشی می گردد. پتانسیل‌های رفتاری به دلایلی غیر از یادگیری نیز تغییر می‌کنند. وقتی سن ما افزایش می‌یابد، بدن ما نیز تغییر می کند و پتانسیل ما برای رفتار عوض می گردد. عنوان تجربه از آن روی انتخاب شده تا آن دسته از تغییرات رفتاری را که مدنظر نظریه‌پرداز یادگیری می باشد از آن دسته که مورد نظر وی نیست، جدا گردد (هرگن‌هان و انسون،  1386، 32).

6- تجربه یا تمرین بایستی تقویت بشود؛ یعنی اینکه تنها پاسخ‌هایی که به تقویت منجر می گردد آموخته گردد.  بنابر تعریف کیمبل، یادگیری از تمرین یا کوشش تقویت‌شده به دست ‌می‌آید. به دیگر سخن، تنها رفتار تقویت‌شده آموخته می گردد (همان منبع، 32).

در سازمان و مدیریت ، یادگیری در سطوح مختلف فردی ، گروهی و سازمانی مطرح می باشد .

یادگیری فردی[4] :

یادگیری فردی عبارتست از توسعه استعداد و قابلیت های فردی به مقصود تغییر در رفتار و رفتار بالقوه . به مقصود ایجاد و توسعه یادگیری فردی ، آموزش مهمترین ابزار می باشد . اصولاً آموزش مهمترین ابزار تغییر و تحول فردی می باشد . اما یادگیری فردی در بسیاری موارد منجر به تغییر و تحول سازمانی نمی گردد . ممکن می باشد تک تک افراد دائماً در حال یادگیری باشند و دانش جدیدی را فرابگیرند اما چیزی به عنوان تغییر و نوآوری در سازمان صورت نگیرد . لذا در مدیریت امروز بیشتر به توسعه یادگیری گروهی و سازمانی تاکید می گردد.

یادگیری گروهی[5] :

یادگیری گروهی عبارتست از فرآیندی که از طریق آن استعداد و قابلیت های اعضای گروه توسعه داده می گردد و به گونه ای هم سو شوند و به نتایجی دست یابند که همگان واقعاً طالب آن بوده اند .

در عین حال که شرط اولیه آن یادگیری فردی و قابلیت های شخصی می باشد ، اما بر قواعد مهمی استوار می باشد و آن گفتگو ، مباحثه و آرمان مشترک می باشد . در این یادگیری افراد فرا می گیرند که از یکدیگر بهره بگیرند و مطالب جدیدی بیاموزند و در جهت هم افزایی یکدیگر کوشش می کنند (سنگه، 1382، 50).

learning 1-

[2] – American Heritage Dictionary

[3] – Kimble

Individual learning [4]

Group learning [5]

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-      اهداف پژوهش

برای شروع هر کاری قبل از اقدام بایستی اهداف آن کار مشخص باشد و دقیقا بدانیم که هدف ما از انجام کار چیست تا از امکانات، راهها و روشهایی که در انجام کار به ما کمک می کنند به نحو مطلوب بهره گیری کنیم که در جهت تحقق اهداف مورد نظر باشد. همچنین می دانیم که برای ایجاد تحول در هر سازمانی نیاز به شناسایی و افزایش یادگیری سازمانی و توانمندی نیروی انسانی داریم که با در نظر داشتن اهمیت این موضوع اهداف زیر دنبال می گردد:

الف) هدف اصلی:

تعیین تاثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

ب)اهداف فرعی:

1- سنجش وضعیت موجود یادگیری سازمانی در شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

2- سنجش وضعیت تئانمند بودن  کارکنان شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

3- تعیین تاثیر هر یک از مولفه های سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

4- اولویت بندی مولفه های یادگیری سازمانی در شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

5-اولویت بندی مولفه های توانمند سازی در کارکنان شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

ج)اهداف کاربردی:

این پژوهش با مطالعه یادگیری سازمانی و مولفه های آن و تعیین اثر احتمالی آن بر توانمندسازی کارکنان درصدد می باشد تا زمینه را برای بهبود عملکرد سازمان و در نتیجه ارایه بهتر خدمات را به جامعه مساعد نماید.

مطالعه تأثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت