عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت

قسمتی از متن پایان نامه :

)  ماتریس توانمندسازی  (Ibid,44 )

 

 

مدل شماره (5):  مدل توانمندسازی توماس و ولتهوس(مدل پژوهش)

در یکی از بهترین مطالعات انجام شده در زمینۀ توانمندسازی توسط توماس و ولتهوس چهار بعد برای توانمندسازی شناسائی شده می باشد. بر اساس مطالعات میشرا[1] (1992) یک بعد نیز به آن افزوده گردید و پنج بعد کلیدی توانمندسازی شکل گرفت. البته در مطالعات کانگر و کاننگو[2] (1998) نیز به این ابعاد توجه شده می باشد این پنج بعد کلیدی توانمندسازی عبارت می باشد از: 1)احساس شایستگی(خوداثربخشی[3] ) ، 2)احساس استقلال (خود سامانی[4] )، 3) موثر بودن (پذیرفتن شخصی نتیجه[5] )، 4)احساس معنی دار بودن[6] 5)احساس اعتماد. شایان ذکر می باشد هنگامی که مدیران بتوانند این پنج بعد را در کارکنان پرورش دهند آنان را با کامیابی توانمند ساخته اند (اورعی، 1378، 40).

جدول2-5) پنج بعد توانمند سازی (اورعی، 1378).

مدل مورد بهره گیری در پژوهش حاضر مدل توماس و ولتهوس  و میشرا می باشد که در سال 1990 ارائه داده می باشد، ابعاد توانمند سازی از دیدگاه این مدل عبارتند از :

احساس شایستگی، احساس استقلال، احساس مؤثر بودن، احساس معنی داربودن شغل،  احساس اعتماد میان همکاران .

محقق در انتخاب مدل پژوهش از تکنیک دلفی و نظر خبرگان بهره گیری نمد تا مناسب ترین مدل را در پژوهش به کار بر. به همین مقصود محقق بعد از مطالعه مطالعه مقالات و پایان نامه های موجود در حوزه توانمند سازی و مشورت با اساتید محترم و متخصصین محقق در سازمان های دولتی و بویژه افرادی که با محیط بانک ها و موسسات مالی و اعتباری آشنایی کافی دارند به مطالعه مدل های استاندارد جهت سنجش متغییر های پژوهش نمود. شایان ذکر می باشد نتیجتاً خبرگان چنین پیشنهاد دادند که برای سنجش توانمند سازی از توماس و ولتهوس  و میشرا (1990) به دلیل همخوانی با کارکنان بانک ها بهره گیری گردد.

1-  احساس شایستگی[7]  (خود تاثیر)[8]

احساس شایستگی، به اعتقاد فرد به توانائی هایش جهت انجام با مهارت فعالیت هایش می­باشد. این افراد احساس می­کنند که می­توانند وظایف شان را با مهارت بالا انجام دهند (Sigler  and Pearson,2000, 43)  وقتی افراد توانمند می­شوند، آنان احساس خود تاثیر می­کنند، یا اینکه احساس می­کنند قابلیت و تبحر لازم برای انجام موفقیت آمیز یک کار را دارند. افراد توانمند شده نه تنها احساس شایستگی، بلکه احساس اطمینان می­کنند که می­توانند کار را با کفایت انجام دهند. آنان احساس برتری شخصی[9] می­کنند و عقیده دارند که می­توانند برای رویارویی با چالش های تازه بیاموزند و رشد یابند.

بعضی از نویسندگان بر این باورند که این ویژگی مهمترین عنصر توانمندی می­باشد زیرا داشتن احساس خود تاثیر می باشد که تعیین می­کند آیا افراد برای بجای آوردن کاری دشوار خواهند کوشید و پشتکار خواهند داشت یا خیر(اورعی، 1378، 41).

باندورا (1977) پیشنهاد کرده می باشد که سه شرط لازم می باشد تا افراد احساس خود تاثیر کنند:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

باور به اینکه توانایی انجام کار را دارند،

باور به اینکه ظرفیت به کار بستن کوشش لازم را دارند،

[1] – Mishra

[2] – Kanger and Kanungo

[3] – Self- Efficacy

[4] – Self- Determination

[5] – Personal Consequence

[6] – Meaning

[7] – Senes of Competence

[8] – Self- Efficacy

[9] – Personal – Mastery

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-      اهداف پژوهش

برای شروع هر کاری قبل از اقدام بایستی اهداف آن کار مشخص باشد و دقیقا بدانیم که هدف ما از انجام کار چیست تا از امکانات، راهها و روشهایی که در انجام کار به ما کمک می کنند به نحو مطلوب بهره گیری کنیم که در جهت تحقق اهداف مورد نظر باشد. همچنین می دانیم که برای ایجاد تحول در هر سازمانی نیاز به شناسایی و افزایش یادگیری سازمانی و توانمندی نیروی انسانی داریم که با در نظر داشتن اهمیت این موضوع اهداف زیر دنبال می گردد:

الف) هدف اصلی:

تعیین تاثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

ب)اهداف فرعی:

1- سنجش وضعیت موجود یادگیری سازمانی در شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

2- سنجش وضعیت تئانمند بودن  کارکنان شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

3- تعیین تاثیر هر یک از مولفه های سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

4- اولویت بندی مولفه های یادگیری سازمانی در شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

5-اولویت بندی مولفه های توانمند سازی در کارکنان شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

ج)اهداف کاربردی:

این پژوهش با مطالعه یادگیری سازمانی و مولفه های آن و تعیین اثر احتمالی آن بر توانمندسازی کارکنان درصدد می باشد تا زمینه را برای بهبود عملکرد سازمان و در نتیجه ارایه بهتر خدمات را به جامعه مساعد نماید.

مطالعه تأثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت