عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-      اهمیت پژوهش

جهان امروزه به ویژه جهان سازمان ها، دستخوش تغییر و تحولات شگرف و مداومی می باشد و تمامی ابعاد سازمان ها از محیط داخلی تا محیط خارجی از  عوامل انسانی  تا غیر  انسانی و  غیره  همگی با شتابی خیره کننده در  حال تبدیل شدن از  حالتی به  حالتی  دیگرند. در چنین شرایطی، سازمان ها برای بقا کوشش می کنند و برای اینکه بتوانند خود را در محیط پر تلاطم اطراف حفظ کنند پیوسته از قالب های غیر پویا خارج می شوند و به سمت توسعه یادگیری و ایجاد سازمان یادگیرنده حرکت میکنند.(,2002, Adair,18).

مانند عواملی که باعث شده اند سازمانهای قرن 21، شکلی متفاوت از سازمانهای سنتی پیدا کنند، افزایش انتظارات مشتریان، رشد جهانی شدن و تکنولوژی بسیار پیشرفته می باشد. در سازمانهای قرن 21، نیاز به آن خواهد بود که علاوه بر انرژی کارکنان، نیروی فکری و خلاقیت آنها نیز مدیریت گردد.تحت این شرایط نه تنها روش های سلسله مراتب دستوری – کنترلی مناسب نخواهد بود بلکه کارکنان بایستی خودشان ابتکار اقدام نشان دهند و برای حل معضلات سریعا اقدام و در تیم های خودگردان، ایفای تأثیر کنند.(مورهد و گریفین،1387،5) به طوری که لزوم پرورش کارکنانی که دارای توانایی خود مدیریتی باشند باعث شده که در توانمندسازی، نیروی انسانی به عنوان یک پارادایم جدید توجه بسیاری از صاحبنظران مدیریت را به سوی خود جلب کند ,2002,shelton)50).

نیروی انسانی یک سازمان بزرگترین ثروت آن به شمار می رود و شالوده ثروت هر سازمانی را تشکیل می دهند. امروزه مانند گذشته نیست که مزیت رقابتی یک سازمان در ابزار آلات و تکنولوژی باشد، بلکه بزرگترین مزیت رقابتی یک سازمان در به کارگیری نیروی کار خلاق و ماهر می باشد زیرا با داشتن منابع انسانی ناتوان و بی انگیزه نمی توان به حفظ و بقای یک سازمان امیدوار بود(Mike &Laurie,1995, 66)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پس می توان ادعا نمود توانمندسازی روش نوینی برای بقای سازمان های بیشتر در محیط رقابتی می باشد .(Conger&Kanungo,1998, 237)

توانمندسازی تکنیکی جدید و موثر در جهت ارتقای بهره وری سازمان به وسیله بهره گیری از توان کارکنان می باشد. منابع انسانی به واسطه دانش، تجربه و انگیزه خود صاحب قدرت نهفته هستند و در واقع توانمندسازی آزاد کردن این قدرت می باشد. این تکنیک ظرفیتهای بالقوه ای که برای بهره برداری از سرچشمه توانایی انسانی که از آن بهره گیری کامل نمی گردد در اختیار میگذارد و در یک محیط سالم سازمانی روشی متعادل را در بین اعمال کنترل کامل کارکنان پیشنهاد می کند (ساجدی و امیدواری، 1386، 78).

از سوی دیگر همانگونه که یادگیری برای رشد افراد اساسی می باشد، برای سازمانها نیز اهمیت زیادی دارد و در مجموع در عصر حاضر، ارزش و جایگاه در سازمان را اندوخته دانش مفید و توان یادگیری آن سازمان تعیین می کند و حتی موفق ترین سازمانها چنانچه دچار فقر  یادگیری باشند، به حیات خود ادامه خواهند داد، اما هیچگاه تمامی قابلیتهای خود را به منصه ظهور نخواهند رساند. عامل کلیدی در موفقیت این سازمانها توانمندی آنها در جستجوی فرصت های سازمانی جدیدی بوده که منابع بالقوه ی جدیدی را برای رشد فراهم می آورند و شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان) از این قائده مستثنی نیست.

تاکنون در کشور ما مطالعات و تحقیقات بسیاری در زمینه یادگیری سازمانی و توانمندسازی کارکنان در سازمانها و نهادهای مختلف انجام شده می باشد اما در زمینه  تاثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان در شرکت پالایش نفت تهران تحقیقات آنچنانی انجام نگرفته می باشد که این امر ضرورت انجام این پژوهش را عیان می نماید.

بر این اساس موضوع یادگیری سازمانی و توانمندسازی در شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان) از نظر اندازه اهمیت در رده موضوعات مهم محسوب میشود و در این پژوهش با مطالعه عوامل و مولفه های توانمندسازی کلیه کارکنان ستادی و عملیاتی این شرکت مورد سنجش قرار می گیرند.همچنین با عنایت به اینکه توانمندسازی کارکنان در سازمانها منجر به یک تحول اساسی می گردد و شرط اصلی هر تحول مستلزم یادگیری و تغییر می باشد، لذا یادگیری سازمانی نیز مورد مطالعه قرار می گیرد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-      اهداف پژوهش

برای شروع هر کاری قبل از اقدام بایستی اهداف آن کار مشخص باشد و دقیقا بدانیم که هدف ما از انجام کار چیست تا از امکانات، راهها و روشهایی که در انجام کار به ما کمک می کنند به نحو مطلوب بهره گیری کنیم که در جهت تحقق اهداف مورد نظر باشد. همچنین می دانیم که برای ایجاد تحول در هر سازمانی نیاز به شناسایی و افزایش یادگیری سازمانی و توانمندی نیروی انسانی داریم که با در نظر داشتن اهمیت این موضوع اهداف زیر دنبال می گردد:

الف) هدف اصلی:

تعیین تاثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

ب)اهداف فرعی:

1- سنجش وضعیت موجود یادگیری سازمانی در شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

2- سنجش وضعیت تئانمند بودن  کارکنان شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

3- تعیین تاثیر هر یک از مولفه های سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

4- اولویت بندی مولفه های یادگیری سازمانی در شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

5-اولویت بندی مولفه های توانمند سازی در کارکنان شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

ج)اهداف کاربردی:

این پژوهش با مطالعه یادگیری سازمانی و مولفه های آن و تعیین اثر احتمالی آن بر توانمندسازی کارکنان درصدد می باشد تا زمینه را برای بهبود عملکرد سازمان و در نتیجه ارایه بهتر خدمات را به جامعه مساعد نماید.

مطالعه تأثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت