عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل توانمندسازی ابراهیم پور و همکاران

مدل شماره (4):  مدل سه بعدی توانمندسازی

سازمان ها می­بایست در سه بعد اقدام به توانمندسازی کارکنان نمایند:

اولین بعد توانمند سازی، همسو کردن کارکنان با رسالت، ارزش ها و چشم انداز سازمان[1] می باشد. همه کارکنان نیاز دارند که از رسالت، چشم انداز، ارزش ها، مقررات، اهداف و متدلوژی سازمان آگاه باشند و علاوه بر آن جهت گیری کلی سازمان می­بایست مانند پیامی به مقصود تعیین تأثیر های مختلف گروه های کاری و افراد منتشر گردد که این امر باعث می­گردد تا کارکنان همسو با سازمان شده و تأثیر خود را بدانند و خود را وقف سازمان کنند. این وقف کردن مترادف «تعهد» می باشد و تعهد نه خریدنی می باشد و نه فروختنی می باشد بلکه اکتسابی می باشد. بشر ها را می­توان به دو شیوه متفاوت متعهد ساخت: درونی و بیرونی. اگر چه وجود هر دو نوع تعهد در محیط کار ضروری می باشد اما فقط تعهد درونی توانمندسازی را تقویت می­کند. اگر مدیری می­خواهد کارکنانش برای سرنوشت خود مسئولیت بیشتری بپذیرند می­بایست نسبت به تقویت تعهد درونی آنها مساعدت ورزد (Tezartoure et al,1996, 34).

دومین بعد، پرورش قابلیت های کارکنان می­باشد، کارکنان بایستی از توانایی، مهارت و علم مورد نیاز برای انجام وظایف شان برخوردار باشند و به مقصود بهره گیری هر چه بهتر از تواناهایی هایشان به تجهیزات و امکانات مورد نیازشان دسترسی داشته باشند) Tezartoure et al,1996, 41).  از آن جا که پیشرفت سریع تکنولوژی مهارت های کارکنان را منسوخ می کنند پس سازمان ها بایستی پیوسته درصدد بهبود و پرورش قابلیت های کارکنانشان باشند.

سومین بعد، اعتماد متقابل می باشد. ویلیام شریر[2] بر این اعتقاد می باشد که اعتماد به نفس مهم و اعتماد به دیگران ضروری می باشد. اعتماد، چسبی می باشد که افراد سازمان را به هم پیوند داده و باعث می­گردد که افراد سازمان به یکدیگر تکریم گذاشته، همدیگر را به حساب آورده و دارای ارزش ها و اهداف مشترک گردند

[1]  -Organization vision

[2] – Viliam Sharir

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-      اهداف پژوهش

برای شروع هر کاری قبل از اقدام بایستی اهداف آن کار مشخص باشد و دقیقا بدانیم که هدف ما از انجام کار چیست تا از امکانات، راهها و روشهایی که در انجام کار به ما کمک می کنند به نحو مطلوب بهره گیری کنیم که در جهت تحقق اهداف مورد نظر باشد. همچنین می دانیم که برای ایجاد تحول در هر سازمانی نیاز به شناسایی و افزایش یادگیری سازمانی و توانمندی نیروی انسانی داریم که با در نظر داشتن اهمیت این موضوع اهداف زیر دنبال می گردد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

الف) هدف اصلی:

تعیین تاثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

ب)اهداف فرعی:

1- سنجش وضعیت موجود یادگیری سازمانی در شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

2- سنجش وضعیت تئانمند بودن  کارکنان شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

3- تعیین تاثیر هر یک از مولفه های سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

4- اولویت بندی مولفه های یادگیری سازمانی در شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

5-اولویت بندی مولفه های توانمند سازی در کارکنان شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

ج)اهداف کاربردی:

این پژوهش با مطالعه یادگیری سازمانی و مولفه های آن و تعیین اثر احتمالی آن بر توانمندسازی کارکنان درصدد می باشد تا زمینه را برای بهبود عملکرد سازمان و در نتیجه ارایه بهتر خدمات را به جامعه مساعد نماید.

مطالعه تأثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت