عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1-1-             ماموریت،چشم انداز، ارزش ها، منشور اخلاقی، اهداف کلان و استراتژیها

ماموریت: بیانیه ای که مقصود یا فلسفه وجودی یک سازمان که توسط ذی نفعان آن تایید شده می باشد را تایید می کند. (تولید فرآورده های نفتی جهت رفع نیاز مصرف کنندگان و تامین منافع ذی نفعان)

 

چشم انداز: توصیفی می باشد از آن چه یک سازمان قصد دارد تا در آینده بلند مدت به آن دست یابد. چشم انداز در پی آن می باشد که به عنوان یک راهنمای شفاف برای انتخاب مجموعه اقدامات موجود و آتی اقدام نموده و به همراه ماموریت، مبنایی برای استراتژی ها و خط مشی ها می باشد. (تبدیل شدن به پالایشگاه برتر درایران، پیشرو در خاورمیانه و مطرح در جهان)

 

استراتژی: راه رسیدن به هدف را استراتژی می گویند. استراتژی یک برنامه سطح بالا می باشد که تاکتیک هایی که یکی سازمان از طریق آن ها قصد دارد به ماموریت وچشم انداز خود دست یابد را تشریح می کند به عنوان مثال اگر قله کوه هدف باشد مسیری که کوه نورد برای رسیدن به قله طی می کند را استراتژی می گویند.(استراتژی شرکت تولید نقدینگی پایدار از دارایی ها و توان موجود و سرمایه گذاری های انتخاب در جهت افزایش رضایت ذی نفعان می باشد.)

 

اهدف کلان: مقاصدی که دستیابی به چشم انداز سازمان را محقق و ممکن می سازند. می توانند بلند مدت میان مدت و کوتاه مدت باشند ( هدف یعنی اینکه به کجا می خواهیم برویم . اهداف بایستی تا حد امکان کمی باشند).

 

ارزش ها : اصول یا فلسفه عملیاتی هستند که رفتار داخلی سازمان و همچنین روابط آن با دنیای بیرون راراهنمایی می کند.

 

رویکرد: روشی جامعی که به وسیله آن کاری انجام می شود. یک رویکرد شامل فرآیندها و اقدامات ساخت یافته در چارچوبی از اصول وخط مشی ها می باشد.

 

رهبران: افرادی هستند که میان منافع و فعالیت های همه ی کسانی که سهمی در سازمان دارند، هماهنگی وتوازن مستقر می کنند .

 

عوامل کلیدی موفقیتKSF:

ویژگی ها،شرایط یا متغیرهایی می باشد که تاثیر مستقیمی براثربخشی ، کارایی،توانایی و بقاء سازمان دارند. ،  KSF. های پالایشگاه تهران جایگاه جغرافیایی، وجود 2 پالایشگاه موازی، تکنولوژی جدید و سواپ نفت خام می باشد.

 

شایستگی محوری (core competency)

یک فعالیت درونی خوب انجام شده یا یک قابلیت که محور رقابت پذیری ، سودآوری یا کارایی سازمان می باشد. شایستگی های محوری پالایشگاه تولید LUB CUL ، نفت سفید و دیزل کم گوگرد و حلال ها(JP4,ATK ) می باشد.

 

روش تدوین سناریو: پالایشگاه برای تدوین سناریو از روش تایدا بهره گیری مینماید. این روش از پنج مرحله تشکیل شده می باشد:

تعقیب: که به معنای ردیابی تغییرات و شناسایی علائم تهدیدها یا فرصتها می باشد.

تحلیل: که به معنای مطالعه نتایج حاصل از تغییرات و ساختن سناریوهاست.

 

تصور: که به معنای شناسایی دیدگاه ها و تصورهای ذهنی ما نسبت به آن چیزی می باشد که به دنبال آن هستیم.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-      اهداف پژوهش

برای شروع هر کاری قبل از اقدام بایستی اهداف آن کار مشخص باشد و دقیقا بدانیم که هدف ما از انجام کار چیست تا از امکانات، راهها و روشهایی که در انجام کار به ما کمک می کنند به نحو مطلوب بهره گیری کنیم که در جهت تحقق اهداف مورد نظر باشد. همچنین می دانیم که برای ایجاد تحول در هر سازمانی نیاز به شناسایی و افزایش یادگیری سازمانی و توانمندی نیروی انسانی داریم که با در نظر داشتن اهمیت این موضوع اهداف زیر دنبال می گردد:

الف) هدف اصلی:

تعیین تاثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

ب)اهداف فرعی:

1- سنجش وضعیت موجود یادگیری سازمانی در شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

2- سنجش وضعیت تئانمند بودن  کارکنان شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

3- تعیین تاثیر هر یک از مولفه های سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

4- اولویت بندی مولفه های یادگیری سازمانی در شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

5-اولویت بندی مولفه های توانمند سازی در کارکنان شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

ج)اهداف کاربردی:

این پژوهش با مطالعه یادگیری سازمانی و مولفه های آن و تعیین اثر احتمالی آن بر توانمندسازی کارکنان درصدد می باشد تا زمینه را برای بهبود عملکرد سازمان و در نتیجه ارایه بهتر خدمات را به جامعه مساعد نماید.

مطالعه تأثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت