No category

دانلود پایان نامه درمورد شازده احتجاب، زبان خودکار، دوره قاجار

هستند که به شيوه کاربرد و نحوه دخل و تصرف نويسنده در استفاده از دستور زبان مي پردازند.اين گويه ها در ِپي آنند که بدانند نويسنده در فرايند توليد و خلق ادبي خود چگونه قواعد ادامه مطلب…

By yyoozita, ago
No category

دانلود پایان نامه درمورد جامعه مدرن، آرامش خاطر، حقوق زنان

داستانهايش زندگي زنان را در خانواده‌هاي اعياني تهران قديم توصيف مي‌كند.برخلاف بهرامي كه در ايران زندگي مي‌كند، يلفاني (متولد 1315) مثل اميرشاهي و ترقي مهاجرت مي‌كند. او مجموعة روزهاي خوش (1345) و رمان قبل از ادامه مطلب…

By yyoozita, ago
No category

دانلود پایان نامه درمورد دانشگاه تهران، استان فارس، حقوق زنان

نخستين تلاشها (1274)تا 13202-از 1320 تا 13403-1340تا 13574-از 1357تا 13705-از1370 تا کنوننوعي طبقه بندي عام ديگر نيز وجود دارد که سير تحول داستان نويسي را بر مبناي نسل هاي طبيعي نويسندگانش مي داند و هر ادامه مطلب…

By yyoozita, ago
No category

دانلود پایان نامه درمورد داستان کوتاه، دارالفنون، روشنفکران

ي ايرانيان ناميده اند،شامل اقدامات اصلاح گران آن زمان نظير عباس ميرزا ،امير کبير و… مانند واردکردن ماشين چاپ توسط عباس ميرزا ،تاسيس دارالفنون ،انتشار روزنامه و… توسط امير کبير ،همگي به نوعي نياز هاي ادامه مطلب…

By yyoozita, ago
No category

دانلود پایان نامه درمورد دانشگاه تهران، انقلاب مشروطه، قرن نوزدهم

شوند. اين رويکرد به شکل گيري رشته زبان شناسي اجتماعي منجر شد ، در اين رشته کارهاي پژوهشي و ر ساله هاي دانشگاهي زيادي به مساله زبان و جنسيت اختصاص يافت.در بين اين تحقيقات ، ادامه مطلب…

By yyoozita, ago
No category

دانلود پایان نامه درمورد شازده احتجاب، ضرب المثل، دال و مدلول

دانشگاه ته 1-5-روش تحقيق-1-6استخراج گويه ها 1-7-اهداف تحقيق1-8مروري بر تحقيقات پيشينفصل دوم1-2-تاريخچه مفاهيم2-2-دوره هاي ادبي2-3-ظهور نويسنده هاي زن2-4-. گام‌هاي اوليه2-5-. هموار كردن راه2-6- رهسپار راه‌هاي تازهفصل سوم1-3-ادبيات زنانه2-3-زبان زنانه3-3-زبان شناسي اجتماعي4-3-تفاوتهاي زبان زنان و مردان1-4-3رويکرد ادامه مطلب…

By yyoozita, ago