پایان نامه

ارائه مدیریت سطوح بلوغ سرمایه انسانی بر اساس مدل P-CMM -دانلود پایان نامه مدیریت

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه سطح بلوغ سرمایه انسانی شرکت ملی پخش  قسمتی از متن پایان نامه : ارزشهای محوری P-CMM ارزشهای محوری این مدل که بیانگر توجه جامع آن به توسعه قابلیتهای ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

بررسی مدیریت سطوح بلوغ سرمایه انسانی بر اساس مدل P-CMM -دانلود پایان نامه ارشد

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه سطح بلوغ سرمایه انسانی شرکت ملی پخش  قسمتی از متن پایان نامه : تاریخچه P-CMM ساختار اولیه این مدل در سال 1980 توسط واتس هامفری در شرکت IBM ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

شناسایی سطح بلوغ سرمایه انسانی شرکت ملی پخش -پایان نامه کارشناسی ارشد

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه سطح بلوغ سرمایه انسانی شرکت ملی پخش  قسمتی از متن پایان نامه : اهمیت و ضرورت در عصر حاضر، موفقیت سازمانها در بازار محصولات و خدمات بستگی به ادامه مطلب…

By 92, ago