پایان نامه

بررسی مدیریت سطوح بلوغ سرمایه انسانی بر اساس مدل P-CMM -دانلود پایان نامه ارشد

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه سطح بلوغ سرمایه انسانی شرکت ملی پخش  قسمتی از متن پایان نامه : تاریخچه P-CMM ساختار اولیه این مدل در سال 1980 توسط واتس هامفری در شرکت IBM ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

سطح بلوغ سرمایه انسانی شرکت ملی پخش -پایان نامه ارشد مدیریت

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه سطح بلوغ سرمایه انسانی شرکت ملی پخش  قسمتی از متن پایان نامه : فهرست جداول جدول شماره 2-1- اندازه گیری سرمایه انسانی. 18 جدول شماره 2-2- سرمایه انسانی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود مقاله فارسی پایان نامه بررسی اولویت بندی مولفه های یادگیری سازمانی در شرکت پالایش

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه تأثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت قسمتی از متن پایان نامه : 2-1-1-             موانع یادگیری سازمانی[1] موانع یادگیری و سازمان یادگیرنده دو روی یک سکه ادامه مطلب…

By 92, ago