پایان نامه

پایان نامه بررسی قدرت پیش بینی کنندگی هوش هیجانی و ابعاد آن در رابطه با عملکرد شغلی

  عنوان کامل پایان نامه :  ارتباط بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی قسمتی از متن پایان نامه : مؤلفه های خلق و خوی عمومی: این مؤلفه شامل دو عامل؛ خوش بینی ادامه مطلب…

By 92, ago